Voorbeelden uit de praktijk S-Z

Slapen, de basis van je gezondheid

Onlangs was in het nieuws dat veel mensen lijden aan slapeloosheid. Er is studie gedaan naar het slaapgedrag van 140.000 mensen gedurende de afgelopen 25 jaar.

Ongeveer 90 procent slaapt binnen de aanbevolen duur van 7 tot 9 uur voor volwassenen. Vrouwen slapen iets langer dan mannen, maar wel een stuk slechter: ze komen moeilijker in slaap, hebben meer moeite met doorslapen en gebruiken meer slaapmedicatie dan mannen.

Van de vrouwen in de leeftijdsgroep 41 tot en met 65 jaar gebruikt 11 procent slaapmedicatie, tegen 4,6 procent van de mannen. In de leeftijdsgroep 65+ is dat zelfs 17,5 procent van de vrouwen, tegen 6,1 procent van de mannen.

Er zijn drie belangrijke slaapproblemen: moeilijk in slaap komen (duurt langer dan een half uur), moeite met doorslapen en vroeg wakker worden.

Slapen is een van de basisfunctie van onze gezondheid. Tijdens de slaap vindt het onderhoud plaats van onze constitutie. Door te kort of slecht slapen komt er een achterstand in het herstel en kunnen ziektes zich ontwikkelen.

De 50 jarige Sandra raadpleegde de homeopathie voor haar slaapstoornis. Ze vertelt: “Ik slaap goed in, maar wordt wakker tussen 2 en 3 uur ’s nachts en lig dan uren wakker. Vlak voor de wekker val ik eindelijk in slaap en wordt dan geradbraakt wakker. Eigenlijk begonnen de slaapklachten al in de puberteit. Dan had ik slechte en goede periodes. Sinds mijn werk en de stress aldaar, slaap ik nog slechter. Ook heb ik migraine sinds de puberteit . Ik ben zo ontzettend moe, ik zit nu in de ziektewet”.

Sandra vertelt dat ze temazepam neemt, maar liever niet. Momenteel kan ze echter niet zonder, want dan doet ze geen oog dicht. Ik vraag verder bijzonderheden na over haar gezondheid en haar familie. Aan het einde van het consult geef ik homeopathische middelen mee.

Aanvankelijk gaat het iets beter. Ze kan soms zomaar een paar dagen lekker slapen en voelt zich wat meer uitgerust. Ze valt eerder in slaap en kan ook weer beter doorslapen. Ook hoeft ze ‘s middags niet meer een tukkie te doen op de bank. Dan gebeurt er iets wat haar weer meer onrust geeft. Ze is verliefd geworden en het is wederzijds. Ze vertelt: “ik voel me vaak hyper, kan niet stilzitten, denk elke seconde aan hem en slaap daardoor weer minder”. Weer enkele weken later meldt ze dat de liefde voorbij is. Ze is erg verdrietig en kan de slaap opnieuw niet vatten. Ik pas de middelen aan om de emoties in banen te leiden en de slaap weer wat te ondersteunen.

Sandra heeft ook last van overgang. Ze heeft de pil lang gebruikt en ook perioden doorgeslikt om de menstruatie te blokkeren. Hormonen spelen een belangrijke rol in ons slaappatroon. Daarom pas ik de medicijnen aan om haar hormoonhuishouding weer op orde te krijgen. Een aantal maanden later vertelt Sandra dat ze 3 weken achter elkaar heeft geslapen. Af en toe even wakker om te eten en naar toilet te gaan, maar verder alleen maar slapen. “Het voelde als een inhaalslag van jaren te kort slaap”, aldus Sandra. Haar overgangsklachten worden rustiger en ze voelt zich meer uitgerust.

Weer enkele maanden later krijgt ze een baan, waar ze erg blij mee is. Slaapmedicatie heeft ze niet meer nodig. De verslavende benzodiazepines, zoals temazepam blijven in de la.

In de praktijk kwam een meisje van 3 jaar met haar ouders. De aanleiding was een ruwe huid op haar armen en benen. Het zag wat droog en pukkelig, maar ze had er weinig last van en ze krabde er nooit aan. Verder vertelde haar ouders dat ze niet goed sliep. Het meisje, Iris genaamd, wordt per nacht een aantal keren wakker en roept haar ouders dan om te plassen of om wat aandacht.

Het slapen is vanaf de babytijd al een probleem. Ze werd 4 weken te vroeg geboren met een keizersnede. De eerste 6 weken na de geboorte sliep ze aan een stuk door, tot het moment dat ze gevaccineerd werd. Vanaf die tijd ging het slapen slecht. Na een half jaar kreeg Iris ook last van astma-aanvallen en lag ze te piepen in haar wiegje. Een inhalator bracht destijds tijdelijk verlichting. Nu is ze een levendig kind wat nog wel eens wat aandacht vraagt. Ze kan hard schreeuwen en speelt het liefste buiten, waar ze veel bewegingsvrijheid heeft.

Haar ouders houden veel van haar, maar worden er wel eens moe van en zijn het met me eens dat de huiduitslag niet het grootste probleem is, maar dat ze vooral goed moet kunnen slapen. Vaak is een kind te druk omdat het zich niet kan concentreren en daardoor snel afgeleid is. Een kind van 3 jaar moet alle indrukken van de dag kunnen verwerken en dat zijn er nog wat op die leeftijd. Door een goede en natuurlijke slaap komt ze beter tot rust en zal ze minder druk zijn.

Haar ouders vertellen dat Iris gek is op snoep en het heel snel warm heeft. Ik vroeg ook naar eventuele ziektes in de familie, om te zien in hoeverre het meisje erfelijk belast kan zijn. Met alle gegevens bij elkaar kan de homeopaat bepalen waar de nadruk op moet liggen in de behandeling.

Dat het slaappatroon bij Iris veranderd is na de vaccinatie is een belangrijk gegeven. Ook andere patronen zoals de eetlust of de stoelgang kunnen in de war raken na een prik. Deze ontregeling kan bij een jong kind veel overlast veroorzaken, vooral als het zich niet snel herstelt. Op latere leeftijd kan dit zelfs leiden tot ernstige ziektes.

Ik gaf voor Iris 2 verschillende medicijnen mee. Dit zijn geen slaapmiddelen, maar medicijnen om de erfelijke belasting en de vaccinatieschade op te heffen. De eerste week na de inname sliep ze meteen goed. Een verkoudheid daarna gaf even een paar dagen een lichte verstoring, maar daarna is ze opnieuw goed gaan slapen en dat is ze sindsdien blijven doen. Ze vraagt nu zelfs als ze moe is, of ze naar bed mag. Ook de logopediste vindt dat ze langere woorden en zinnen maakt. Verder gaat ze beter eten en is ze in het geheel een rustiger kind geworden. Dit is goed voor haar ontwikkeling en daarmee voor haar toekomst.

Tandjes krijgen, een gezond proces

In de praktijk zie ik vaak jonge kinderen op consult. Ze komen dan bijvoorbeeld met eczeem of een andere allergie. Het is mooi dat je op zo'n jonge leeftijd kunt beginnen met behandelen, want daar profiteert het kind de rest van zijn leven van. Klachten in de babytijd komen vaak voort uit een erfelijke belasting. Je kunt met de homeopathische behandeling de invloed van die erfelijke belasting kleiner maken. De erfelijke genen kunnen namelijk als een schakelaar aan en uit gezet worden, dat is in de wetenschap al lang bekend. Dat schakelen kun je met homeopathische medicijnen bewerkstelligen, je maakt ze als het ware inactief.

Een kind kan ook veel last krijgen als de tandjes door komen. Meestal in de vorm van koorts of diarree, het kan slecht slapen of slecht gehumeurd zijn. Ook eczeem kan gaan opvlammen of de huid van de billetjes gaat kapot. Eigenlijk is dit niet iets wat normaal is. Tanden krijgen is namelijk geen ziekte. De problemen met tanden krijgen laten zien dat het kind een erfelijke belasting heeft meegekregen, die een normaal gezond proces blokkeert.

Tijdens de behandeling kunnen medicijnen ingezet worden voor de acute klachten. Op die manier kan het doorkomen van de tanden probleemloos gebeuren, zonder al te veel ongemakken. Er zijn verschillende medicijnen, elk kind reageert immers anders en zo wordt het medicijn aangepast aan het klachtenbeeld. Naast de acute klachten wordt het kind ook constitutioneel behandeld. Dat wil zeggen dat zijn basis gezonder wordt, bevrijd van de erfelijke belasting en sterker gemaakt in zijn individuele geaardheid. Zo ontwikkelt het minder chronische klachten, zoals bijvoorbeeld een allergie, astma of eczeem. Je ziet dat het kind zich vrijer en gezond ontwikkelt en minder last heeft van faalangst of concentratiestoornissen. Het is dus begrijpelijk dat dit op de rest van zijn leven een gunstige invloed heeft. Om zo maar te zeggen "Een goed begin is het halve werk".

Bastiaan van 14 maanden is al een paar dagen hangerig. Zijn wangen gloeien van de koorts en hij eet slecht. Zijn moeder belt naar de praktijk, ze vermoedt een kies die doorkomt, want hij kwijlt flink en zit steeds met zijn handje in zijn mond. Ze heeft via de praktijk een homeopathische EHBO-doos in huis met daarmee een apotheek voor de meest voorkomende acute klachten. We overleggen per telefoon en ik adviseer het meest passende medicijn voor haar zoontje. Ze kan dit thuis makkelijk zelf klaar maken en toedienen. We spreken af over twee dagen contact te hebben, of eerder als het slechter gaat met hem. Eind van de week belt ze en vertelt dat het prima gaat. Binnen een aantal uren was de koorts gezakt en kreeg hij weer trek in eten. Hij slaapt weer goed en zit nu lekker te kauwen op een broodkorst met zijn nieuw doorgekomen kies.

Tegenwoordig klagen steeds meer mensen over oorsuizen. De medisch term voor oorsuizen is tinnitus. Het is afgeleid van het Latijnse tinnire, rinkelen. Bij tinnitus hoort iemand continu een geluid terwijl het er niet is. Mensen kunnen allerlei verschillende geluiden horen: een pieptoon, ruisen, suizen, brommen, fluiten. Het kan een zware geestelijke belasting vormen: de patiënt vraagt zich af waarom hij iets hoort dat er niet is en hoe hij kan voorkómen dat hij gek wordt van het geluid.

De geluiden ontstaan doordat het gehoororgaan of de zenuwbanen signalen doorgeven die in de hersenen de betekenis 'geluid' krijgen. Beschadigingen in het laatste gedeelte van het gehoororgaan of veranderingen in de zenuwbanen of de hersenen zijn er de oorzaak van. Ook spiertjes rond het oor die zich samentrekken of problemen in het middenoor kunnen tinnitusklachten veroorzaken. Andere oorzaken van tinnitus zijn afwijkingen aan bloedvaten in het hoofd of een hoge bloeddruk, die een kloppend of tikkend geluid in het ritme van de hartslag veroorzaken.

Er bestaan in de reguliere geneeskunde geen medicijnen voor tinnitus. De therapie bestaat uit met behulp van psychotherapie proberen afleiding te vinden of door middel van een apparaatje dat een tegengeluid produceert. In de homeopathie bestaan er wel medicijnen die het oorsuizen kunnen verminderen of de hinder die de patient ervan heeft kan verkleinen.

Een 54 jarige man komt met de vraag of ik iets kan doen voor zijn oorsuizen. Sinds 2008 heeft hij deze klacht en is hij onderzocht in het ziekenhuis. Hij hoort continue een fluittoon en heeft een ruisapparaatje, want hij kon er ‘s nachts niet meer van slapen. Vooral aan de linkerkant heeft hij last. “Ik word er af en toe gek van “, zegt hij. Momenteel heeft hij veel stress, zijn zoon heeft pas geleden een ongeluk gehad en hij is erg bezorgd over zijn herstel. Sindsdien is het suizen enorm toegenomen. “Ik had voorheen ook goeie dagen” zegt hij, “maar nu is het suizen er continu”. Hij wordt ‘s nachts regelmatig wakker en het geluid in zijn hoofd maakt hem nerveus. Hij vraagt zich af “Moet ik zo nog 30 jaar leven?” Momenteel zit hij vanwege zijn klachten in de ziektewet. Hij wordt er depressief van.

Als ik vraag of hij nog andere klachten heeft laat hij een grote eczeemplek zien, die op zijn rug zit. Daar heeft hij hormoonzalf voor. Hij heeft veel last van jeuk en ik zie behoorlijk wat krabsporen.

Ik geef hem een homeopathisch voorschrift mee en vraag of hij na 14 dagen wil bellen. Na 2 weken meldt hij dat hij af en toe weer een goeie dag heeft, dan is de fluittoon weg. Hij werkt weer 2 uur per dag. Na een maand vertelt hij dat hij ‘s nachts steeds vaker doorslaapt. Soms is hij nog een keer wakker. Hij werkt nu weer halve dagen. In het weekend gaat het beter. Op zijn werk is er veel lawaai, daar heeft hij gehoorbeschermers voor. Ook merkt hij dat hij zich druk maakt op zijn werk, het moet allemaal snel en goed gebeuren. Het eerste uur is het dan nog stil, maar dan begint de fluittoon weer te komen. Als het op zaterdagmorgen stil is in zijn hoofd, dan blijft het zo die dag. ‘s Nachts wordt hij niet meer wakker. Hij probeert ook steeds meer zonder het ruisapparaat in te slapen, wat lukt. Al met al geen slecht resultaat na twee en een halve maand. Het herstelproces zal verder ondersteund moeten worden, mogelijk kan het nog verder verbeteren.

Vaccinaties, voor en nadelen

Een moeder vroeg me of ik homeopathische begeleiding wilde geven bij het vaccineren van haar dochtertje Mirthe. Het vaccinatie-programma in Nederland begint als de baby 2 maanden oud is. Het jonge lichaam kan op zo jonge leeftijd nog niet goed reageren op de toegediende stoffen omdat de lever nog niet rijp is. Er zijn vele zinvolle en verstandige adviezen te geven rond het inentings-gebeuren bij kinderen.

In het geval van Mirthe heeft de moeder gewacht tot ze 1 jaar oud is, wat grote voordelen heeft, omdat het lichaam dan meer volgroeid is en beter kan reageren. Mirthe heeft het eerste jaar borstvoeding gekregen, wat de beste bescherming geeft tegen allerlei ziektes. Het is een gezond en vrolijk meiske, wat in het eerste jaar nauwelijks ziek is geweest, probleemloos tandjes heeft gekregen, zonder diarree of koorts. Ik behandel haar constitutioneel zodat ze vanuit haar basis gezond en adequaat kan reageren op ziekteprikkels. Een vaccinatie is zo’n ziekteprikkel. Vaak zie je problemen rond of na vaccinaties als er geen gezonde basis is. Dan treedt bijvoorbeeld koorts op, direct na de prik of pas 10 dagen later. Als er veel ziektes in de familie zitten kan een kind erfelijk belast zijn. Dat werkt als een blokkade, waardoor het kind niet goed kan reageren op ziekteprikkels. De kans dat een kind dan ziek wordt na een vaccinatie is groter.

De kinderziektes zorgen ervoor dat die erfelijke blokkades worden opgeruimd en de basis gezonder wordt. Zo kan bijvoorbeeld een allergie verdwijnen nadat een kind de mazelen goed heeft doorgemaakt. De erfelijk blokkade laat zich dan zien in de vorm van een allergie. We zien tegenwoordig steeds minder kinderziektes, maar wel steeds meer allergieën.

In het boek Vaccinatie geschreven door Dr. Viera Scheibner staan vele onderzoeken beschreven naar de effectiviteit van vaccinaties. Deze wetenschappelijk onderzoekster heeft ook het fenomeen wiegendood onderzocht. In het genoemde boek staat, dat is erkend dat het Hib-vaccin, wat gegeven wordt ter voorkoming van hersenvliesontsteking niet werkt bij kinderen jonger dan 18 maanden. Dit vaccin wordt in Nederland gegeven aan baby's vanaf 2 maanden.

Mirthe is inmiddels begonnen aan haar vaccinatie-programma. Wat merkbaar is, is dat ze na de enting prikkelbaarder is en wat meer eczeemklachten ontwikkelt. Ik behandel tijdens deze periode vooral haar erfelijke belasting zodat haar constitutie bevrijd wordt en ze beter kan reageren op het ziekteprikkelende vaccin.

Het steeds meer blokkeren van ziekte-uitingen zoals bijvoorbeeld koorts en huiduitslag werkt uiteindelijk verzwakkend en leidt tot steeds meer chronische ziektes. Onlangs was in het nieuws dat van de groep kinderen die tussen 4 en 12 jaar oud zijn 1 op de 5 chronisch ziek is. De uitgebreide medische zorg en preventieve controles lijken hun doel te missen. Misschien moeten we toch in andere richtingen gaan denken?

Naam is gefingeerd

Zie ook http://www.nvkp.nl

Continu verkouden

Een meisje van 14 maanden wordt door haar moeder naar de praktijk gebracht. De moeder vertelt dat haar dochtertje Merel slecht slaapt sinds haar geboorte en vanaf 6 maanden oud is ze continu verkouden. Wat ze veel doet is huilen: ze wordt ’s ochtends huilend wakker en ook ’s nachts slaapt ze zelden aan een stuk door. Overdag slaapt ze wel goed, maar dan is ze ’s nachts weer vaak wakker.

Als ze de spreekkamer binnenkomt zie ik dat haar oogjes rood en ontstoken zijn. De wimpers plakken aan elkaar en er komt vocht uit. Ze ziet er moe uit en wil het liefst bij haar moeder zitten. Ze heeft een maand terug een antibiotica kuurtje gehad, dit heeft tijdelijk de verkoudheid verholpen, maar nu zijn de klachten weer teruggekeerd. Ze klinkt vol in haar luchtwegen, af en toe reutelt wat slijm in haar borstje.

Ik vraag naar verdere bijzonderheden. De vaccinaties gaven niet veel problemen en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van Merel is op tijd. In de familie zitten hart- en vaatproblemen en hoofdpijnklachten. Tijdens het consult wordt ze onrustig en wil van schoot af. Even later begint ze te huilen en wil ze weer terug op schoot. Haar moeder heeft veel geduld met haar, maar wordt wel eens moe van haar gedrag. Ze vertelt dat Merel soms agressief kan zijn en dan haar broertje slaat of bijt. In de loop van het consult wordt ze steeds onrustiger en begint ze vaker te huilen. Spelen kan ze nog niet echt en ze weet niet goed wat ze wil.

Ze is duidelijk erg moe en zit niet lekker in haar velletje. Ik maak een flesje Pulsatilla in snuifdosis klaar en houdt dit gelijk onder haar neusje. Met haar ademhaling neemt ze het medicijn naar binnen. Kort na de toediening kijkt ze even verwonderd op, alsof ze de omgeving voor het eerst waarneemt. Ze blijft een tijdje rustig zitten om alles in zich op te nemen. Dan glijdt ze van haar moeders schoot af, pakt haar jas en begint er mee te spelen. Het lijkt wel of het gedragspatroon van het afgelopen uur even doorbroken is. We hebben weer even tijd om ongestoord verder te praten. Het is mij al duidelijk dat dit het passende medicijn is voor dit moment.

Pulsatilla staat bekend om haar werkzaamheid bij bepaalde aandoeningen van de slijmvliezen van neus, ogen, oren en luchtwegen. Ik adviseer de moeder om het de komende tijd dagelijks geregeld aan Merel te geven. Zes weken later komt ze weer met haar moeder langs. Zowel haar oogjes als de verkoudheden zijn vrij snel na de inzet van het medicijn genezen. Ze huilt veel minder dan voorheen en haar moeder begrijpt nu beter de reden wanneer ze huilt. Haar kiezen breken sinds een week door en daarom is ze momenteel niet lekker en huilt ze weer wat meer. Door het doorbreken van tanden en kiezen te ondersteunen met het juiste homeopathisch middel zal Merel minder uit balans raken en deze ontwikkelingsfase rustiger doorlopen, zonder opnieuw ziek te worden. Het doel van de behandeling is zorgen dat Merel zo sterk wordt dat ze geen medicijnen meer nodig heeft om gezond te blijven.

Chronische vermoeidheid

Al weer een poosje geleden belde een vrouw met chronische vermoeidheidsklachten. Al jaren was ze erg moe, had geen zin in dingen en voelde zich een beetje down. Als moeder van twee kinderen vond ze het moeilijk om de dagelijkse bezigheden te verrichten. Ze vertelde dat toen ze 15 jaar oud was ze de ziekte van Pfeiffer heeft gehad en dat ze sindsdien in periodes last had van deze klachten. Ze was nu 37 jaar dus een behoorlijke lange tijd, zo’n 22 jaar was dit al aan de hand. Volgens haar had het met de Pfeiffer te maken, maar de huisarts kon niet veel met dit gegeven en wilde haar antidepressiva voorschrijven. Dit zag ze niet zitten, want volgens haar waren de depressieve gevoelens eerder het gevolg dan de oorzaak van haar klachten. Ze wilde het met homeopathie proberen.

Dat ze erg moe was bleek uit het feit dat ze vaak om half negen ‘s avonds al naar bed ging en ze soms ook overdag een middagdutje deed. Naast de vermoeidheid had ze een trage stoelgang en regelmatig hoofdpijn, waar ze ‘s ochtends mee opstond. Dat de vermoeidheid sinds de ziekte van pfeiffer was ontstaan, is in de homeopathie een zeer bruikbaar gegeven. De patiënt is in feite niet goed hersteld van de ziekte en ondanks het feit dat er in het bloed niets meer van terug is te vinden, vormt de vermoeidheid dan een restant dat jarenlang kan na slepen. Er zijn een aantal homeopathische geneesmiddelen die juist voor dit soort situaties zijn aangewezen. Zij zorgen ervoor dat het organisme herstelt en tot de normale vitaliteit terugkeert.

Het ging met mijn patiënte na een periode van behandelen met homeopathische medicijnen geleidelijk aan steeds beter. Ze kreeg zoals ze het omschreef “meerdere goede dagen” en minder behoefte aan een middagdutje. Ze werd ook ‘s ochtends energieker wakker. Haar stoelgang ging beter en de hoofdpijn was al een langere tijd niet meer teruggekeerd. Na een terugval tijdens een griep is ze daarna toch weer hersteld en is haar energie weer stabiel geworden. Het herstellend vermogen wat ieder mens van nature heeft was bij haar weer op peil. Na 11 maanden homeopathische behandeling was ze tevreden over hoe ze zich voelde en kon ze stoppen met de medicijnen.

Vliegangst! ...je zal er maar last van hebben...

Voor veel mensen is dit een groot probleem en gaan zij daarom maar niet naar een verre vakantiebestemming om zo hun grootste vrees te omzeilen. Toch is het mogelijk hier iets aan te doen met homeopathie. Maar dan moet dat wel op de juiste manier anders lukt het niet.

Twee van mijn patiënten vroegen me om raad. Hun angst was zo groot dat een van hen al verstijfde aan de gedachte om in het vliegtuig te stappen. Maar ze wilde zo graag want haar dochter woont sinds kort in Engeland en ze wilde haar een weekendje bezoeken. De andere zou op vakantie naar Spanje met een groep vriendinnen, maar durfde het zonder homeopathische ondersteuning niet aan.

We hebben in de homeopathische medicijnkast een aantal middelen die werken bij angst. Dan is niet eens zo belangrijk waarvoor die angst is, maar wel hoe die angst zich laat zien. Zo kan iemand zo erg bang zijn dat hij of zij er diarree door krijgt of misselijk van wordt. Ook kan angst zich tonen door middel van hartkloppingen en paniekaanvallen. Hyperventilatie en benauwdheid is weer een andere uiting van een niet onder controle te brengen vrees. Beide dames gaf ik een passend medicijn mee met instructies. Bij grote angstige gevoelens is de situatie acuut te noemen en moet je het medicijn vaak nemen, soms wel om de 5 minuten om een paniekaanval af te wenden. Als de situatie dan weer kalmeert kun je het weer minder vaak nemen en is het ergst leed geleden, omdat je door de angst heen bent gegaan en deze zo leert te overwinnen.

De vrouw die naar haar dochter ging in Engeland, had haar medicijn in haar handbagage gedaan en toen helaas opgeborgen in het bagagevak boven haar hoofd en zodoende niet binnen handbereik. Voor haar werd het een moeilijke reis en ze was teleurgesteld in de werking van het homeopathisch medicijn. Ik heb haar uitgelegd wat er fout was gegaan, en dat ze het medicijn te weinig had kunnen nemen, zodat ze onvoldoende profijt ervan had. De andere vrouw had het gelukkig wel in haar broekzak gehouden en regelmatig naar het flesje gegrepen. In het vliegtuig liet ze aan haar vriendinnen zien wat het geheim was van haar moedige daad: zonder vrees vliegen naar Spanje. Zelfs toen op de terugreis bleek dat het vliegtuig niet kon vertrekken en ze lang moesten wachten voor het uiteindelijke opstijgen was dit geen enkel probleem voor haar. Homeopathie kan fantastisch goed werk doen, maar dan moet het wel op de juiste manier worden toegepast!

De 35 jarige Karin is moeder van 3 kinderen. Ze wordt al een tijdje homepathisch behandeld voor een vrij ernstig eczeem aan haar handen. Dit gaat goed, de huid is in de loop van de behandeling steeds rustiger geworden. Toen ze bij me kwam gloeiden haar handen zo erg, dat ze ze ‘s nachts niet onder de dekens kon verdragen. Nu waren ze bijna koud te noemen en had ze beduidend minder klachten.

Toen Karin voor ‘t eerst kwam, vertelde ze dat ze met haar man nog een 4e kind wilde. Ze is toen gestopt met de pil, maar sindsdien, ongeveer een jaar geleden, heeft zich nog geen zwangerschap aangekondigd. De laatste tijd blijft de menstruatie echter lang weg. Omdat ze in het begin van de behandeling wel vaker een langere cyclus heeft gehad van 40 en soms wel 50 dagen, besloot ik het even af te wachten.

De homepathische medicijnen voor de behandeling van haar eczeem stimuleren de hormoonhuishouding en zorgden al een tijdje voor een regelmatige cyclus. Dat haar vruchtbaarheid is toegenomen wordt daarmee zeer waarschijnlijk. De kans op een zwangerschap is daarom reëel.

Zelf had Karin ook al een sterk vermoeden. Ze voelde zich “anders”. Ze had het warm, haar wangen gloeiden en soms was ze wat misselijk. Een maand later kwam ze vertellen dat ze inderdaad zwanger was. ”Het was een dubbel gevoel”, zei ze. Aan de ene kant waren er meer financiële zorgen, omdat het bedrijf van haar man op dat moment niet erg floreerde door de economische terugval. Aan de andere kant was ze ook erg blij met de zwangerschap en genoot ze van het vooruitzicht op het nieuwe kindje. Bij de vorige zwangerschappen was ze altijd erg misselijk geweest en moest ze veel overgeven. Met homeopathische medicijnen kon ik dit keer zorgen dat ze daar minder problemen mee had.

Ze kon wel minder grote maaltijden eten, maar het viel haar mee hoe goed ze zich voelde. Omdat ze niet hoeft te braken, blijven de voedingsstoffen binnen en komen ten goede van de vrucht. Ik vraag haar om regelmatig even te bellen hoe het gaat, omdat er snel en veel verandert tijdens een zwangerschap. Na een aantal weken belt ze met groot nieuws. Er is een echo gemaakt waarop blijkt dat ze een tweeling verwacht! Het bericht bracht in eerste instantie een schok teweeg in het gezin. Het zal over 7 maanden niet uit 4 maar uit 5 kinderen bestaan. Karin herstelde echter snel van de schrik en heeft zich verzoend met de extra gezinsuitbreiding.

De misselijkheid is voorbij en haar buik groeit snel. Als het nodig is zal haar zwangerschap en bevalling met homeopathische middelen begeleid worden. Het kindje of in dit geval de tweeling zal hier, bij zorgvuldig voorschrijven, geen schade van ondervinden.

Naam is gefingeerd

Wratten, behandel de oorzaak!

Nadia is een meisje van 12 jaar. Ze heeft wratten op haar handen. Niet één of twee, maar wel een stuk of dertig, op de handpalmen van allebei haar handen. Als ik haar een hand geef bij binnenkomst, voel ik de harde puntjes aan de binnen kant zitten. Ze schaamt zich er voor. Als ze gaat zitten stopt ze haar handen weg in haar schoot. Ze maakt een verlegen indruk. Op de voeten heeft ze ze ook, aan de onderkant bij de hiel. Ze doen geen pijn. Ze heeft de wratten nu ongeveer een jaar. Er komen nog steeds nieuwe bij en dat gaat vrij snel. Ook bij de nagels zitten ze en soms dan bijt ze ze eraf. Haar zus heeft ook wratten, maar niet zo veel als Nadia.

Ze vraagt of ik iets kan doen aan de wratten. Bij de huisarts zijn ze al eens bevroren, maar dat had niet veel effect. Met homeopathie kun je inderdaad wratten goed behandelen, op een veilige manier. Het lichaam is als het ware geprogrammeerd om wratten te maken en dat programma haal je niet weg door alleen de wratten van de buitenkant (huid ) af te halen, want dan komen ze vaak weer terug.

Met de homeopathische medicijnen behandel je de oorzaak en breng je het wratten-programma ofwel tendens tot woekeren in het lichaam tot rust. Het lichaam ruimt ze zelf van binnen uit op en er komen geen nieuwe terug nadat ze verdwenen zijn. Wratten, moedervlekken, steelwratjes, vleesbomen, poliepen in darmen en neus en tumoren zijn allemaal woekeringen,overdadige vorming van weefsel. Die tendens tot woekeren, komt uit een erfelijke basis voort.

Ik geef Nadia twee medicijnen, waar ze aan moet ruiken. De wratten zelf moet ze met rust laten. Na 5 weken komt ze terug. Er zijn geen nieuwe wratten meer bijgekomen en ze jeuken meer dan voorheen. Verder nog niet veel verandering. De jeuk kan duiden op een verhoogde activiteit. Ik adviseer door te gaan met de medicijnen en geef nieuwe flesjes mee. Na weer 5 weken laat Nadia opnieuw haar handen zien. Er is een aanmerkelijke verandering. Op beiden handen zijn nog een paar wratten te zien, maar voor de rest zijn ze gaaf. Ze vertelt dat ze vanzelf slonken, 7 weken vanaf het begin van de medicijnen in 1 week tijd verdwenen ze heel snel. Je kan nog zien waar ze gezeten hebben door het kleurverschil. Na een maand zit er nog 1 wrat.

Nadia is blij. Ze voelt zich meer op haar gemak. Ze gaat dit jaar naar de middelbare school en gelukkig gaan veel haar vriendinnen met haar mee naar dezelfde school.
De schaamtegevoelens zijn weg en dat is goed voor haar sociale ontwikkeling.

Naam gefingeerd

Merel is gewond

Onze achtertuin is rijkelijk voorzien van bomen, struiken en klimop. Elk jaar worden er dan ook wel een aantal nesten in gebouwd door verschillende vogels. Dit jaar had een zanglijster het behaagd om een broedsel te beginnen in het weelderige groen. Daar kwam ik achter toen ik het lichtbruin gespikkelde beestje een aantal keren op een tak zag zitten met een bek vol wormen, waarna hij of zij de heg indook. Ik houd van deze merelachtige vogels die zomers na zonsondergang tot laat in de avond een gevarieerde en soms grappige zang laten horen.

Een ruime week later hoorde ik vanuit de goed gevulde border het geroep van een jonge vogel. Het antwoordde de moeder die vanaf de schutting met een zacht gekloek liet weten dat ze in de buurt was. Het jong schreeuwde om de 5 seconden zodat de moeder precies kon bepalen waar het zat tussen de hoge planten en zij het de felbegeerde wormenhap kon geven. Dat ging zo een dag of twee goed, totdat op zeker moment een luid gekrijs in de tuin hoorbaar was. Dit drong achteraf pas tot mij door en toen ik de tuin in liep zag ik de jonge zanglijster zitten op het tuinpad. Het zat daar heel rustig, iets te rustig naar mijn smaak, want toen ik het naderde bewoog het nauwelijks. Een nadere inspectie leerde dat het flink gewond was aan het ruggetje. Een grote bloedende kale plek tussen zijn vleugels was waarschijnlijk het resultaat van een aanval door een van de kraaien die ook regelmatig onze tuin bezoeken.

Het was een snikhete zomerdag en het zwaar gewonde jong zat hulpeloos in de zon. Het kopje hing al met de snavel op de stenen en het hartje bonkte zichtbaar en snel. Het zou snel uitdrogen in deze warmte dus als eerste druppelde ik wat water met een pipet in het snaveltje, waarop het reageerde met slikbewegingen in het keeltje. Ik had niet de illusie dat ik het jong nog zou redden, want het zag er redelijk hopeloos uit. Maar het lijden wilde ik wel wat verlichten, zodat het in ieder geval niet gekweld zou worden door dorst of pijn. Ik voegde wat Arnica toe aan het pipetflesje met water om het lijden wat te verzachten. Arnica is een homeopathisch EHBO- medicijn voor wonden en kneuzingen. Na een aantal druppels van het flesje toegediend te hebben begon de jonge zanglijster meer te bewegen en strompelde naar een beschaduwd plekje tussen de bloemen. Daar zou het voorlopig wel even zitten, dacht ik.

De moeder-lijster was in geen velden of wegen meer te bekennen. Waarschijnlijk had die het jong al op gegeven, omdat het geen geluid meer gaf. Om het half uur ging ik naar het jong om het wat medicijn te geven. Na een aantal keren vond ik het niet meer terug op zijn plek. Het had inmiddels 4 keer Arnica gehad en ik liet het maar voor wat het was. De natuur moet nu maar zelf kijken wat het wil, dacht ik.

De warme zomerdag ging over in de avond en nieuwsgierig speurde ik de border opnieuw af of ik de jonge zanglijster kon ontdekken. En ja hoor, op een open plekje tussen de planten zat het jong rechtop en keek monter naar boven. Snel haalde ik het pipetflesje en gaf het nog maar een keer Arnica. Zichtbaar klokte het keeltje de vloeistof naar binnen. Ik bedacht dat het beestje inmiddels wel honger zou hebben en zocht wat wormen in de tuin. Het jong reageerde niet op het maaltje kronkelende wormen wat ik voor zijn snavel hield. Ik gaf het na een poosje maar weer op. Toen begon het jong ineens te roepen, waarna ik vanaf de schuur het geluid van de moeder hoorde.

Zo snel als ik kon maakte ik dat ik weg kwam. Vanuit de keuken zag ik hoe het jong uit de border de moeder tegemoet sprong. Heftig fladderend met zijn vleugels, werd zijn opengesperde snavel met wormen gevuld. Gezien de krachtige bewegingen waren de vleugels nog in tact en niet al te erg beschadigd door de verwondingen. Na het maaltje hupte het jong de moeder achterna, de veilige beschutte border in. De kans is vrij groot dat de jonge lijster het gaat redden en volgend jaar zijn lied zingt, met een beetje geluk vanaf onze schoorsteen.

Het begeleiden van een zwangerschap is een bijzondere taak in de homeopathische praktijk. Van heel dichtbij maak je de groei mee van moeder en het ongeboren kind. Dat zo’n proces niet altijd vlekkeloos gaat, mag bekend zijn, maar dat klachten tijdens zwangerschap met homeopathie snel en goed te verhelpen zijn, is minder bekend.

Zo belde Corinne, een patiënte die al langer bekend is in de praktijk, met het grote nieuws dat ze voor de 2e keer zwanger is. Zo’n 3 jaar geleden kwam deze vrouw bij me met een kinderwens. Haar voorgeschiedenis was erg verdrietig. Haar eerste kindje was overleden en daarna kreeg ze een miskraam. Toen kwam ze in de homeopathische praktijk, en kort na het begin van de behandeling raakte ze in verwachting en heb ik haar eerste zwangerschap kunnen begeleiden. Ze had toen met name klachten van slapeloosheid, welke goed reageerden op de medicijnen. Dit keer speelt misselijkheid haar meer parten en vraagt ze opnieuw hulp.

Ze is nu 7 weken in verwachting, maar de misselijkheid begon al vanaf de 1e week. Misselijkheid kan ontstaan door een overprikkeling ten gevolge van de vele hormonen, die tijdens de zwangerschap vrijelijk door het lichaam stromen. Niet alleen de zwangerschapshormonen, maar ook andere hormonen, die bijvoorbeeld de bloeddruk en de suikerspiegel reguleren, veranderen tijdens de zwangerschap en kunnen verstoringen geven in het functioneren. Corinne vertelt dat ze het erg druk heeft. Naast de zwangerschap met de daarbij bijbehorende onderzoeken en afspraken, heeft ze ook nog haar werk en nu een 1½ jarige dochter, die regelmatig haar aandacht vraagt. De agenda staat behoorlijk vol.

De misselijkheid komt in vlagen en is hoofdzakelijk aan het einde van de middag aanwezig. Als ze heeft gekookt is dat met name voor haar man en kind, zelf heeft ze niet veel trek meer. Het gevoel zit hoog in de keel, maar ze hoeft niet te braken. Bij een controle blijkt dat de bloeddruk wat aan de hoge kant is. Ik geef Corinne medicijnen voor haar klachten, die de overprikkelde situatie tot rust moeten brengen. Zo vroeg in de zwangerschap mag de bloeddruk nog niet te hoog zijn, omdat die nogal eens wil stijgen in de loop van deze periode. Na 2 weken belt Corinne naar de praktijk. De misselijkheid is zo goed als verdwenen, maar ook de bloeddruk is weer tot normale waarde gezakt. Verder heeft ze gas terug genomen en staat de agenda niet meer zo vol. Ze begrijpt dat de zwangerschap en haar gezondheid nu voorrang vragen. Beter nu daar tijd en aandacht in investeren, dan later problemen moeten oplossen, die eventueel zouden kunnen ontstaan. Moeder en kind groeien tezamen rustig verder.

Naam is gefingeerd

Disclaimer:

Op deze site kunnen bepaalde homeopathische geneesmiddelen worden genoemd. Neem dit nooit als aanwijzing om zelf met dit middel te gaan experimenteren! De homeopathie is een op zich staande vorm van geneeskunde waarin alleen de homeopaat per geval de juiste middelen in de juiste dosis kan voorschrijven om een genezingsproces in gang te zetten.
Wanneer u ziek bent, raadpleeg dan altijd een arts of erkend homeopaat.